Sunday, July 11, 2010

யாழ்தேவி - இன்று

வடபகுதிக்கான இரயில் சேவையான யாழ்தேவியின் இன்றைய நிலையைக் காட்டும் புகைப்படங்கள். எனக்கு ஈ-மெயிலில் வந்ததை இங்கு பதிந்து கொள்கிறேன்

From Yarldevi


From Yarldevi
யாழ் இரயில் நிலையம்


From Yarldevi
யாழ் இரயில் நிலையம்

From Yarldevi


From Yarldevi


From Yarldevi
காங்கேசந்துறை

From Yarldevi
காங்கேசந்துறை

From Yarldevi
காங்கேசந்துறை

From Yarldevi
மாவிட்டபுரம்

From Yarldevi


From Yarldevi


From Yarldevi


From Yarldevi


எப்பிடி இருக்கிறது? பின்னூட்டத்தில் தெரிவியுங்கள்

No comments: